ENGLISH  |  中文

首頁  |  聯絡我們  |  網站導航

HOME > 最新消息

2016年猴年-祝賀新春愉快、萬事如意

發佈日期:2016-02-05 01:49:45

Dear 新優的朋友們 : 
再次感謝閣下在去年2015年對於我們新優生化科技一路以來的支持與照顧。
在此歲末年終一刻,祝福閣下身體健康,萬事順心如意,2016猴年生意興隆,猴塞雷!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                

回列表頁